Etikettersolenergiklimatuppvärmningvärmepump-värmeväxlareenergilagring
Läst 16 ggr
Niklas
2022-01-01, 13:20

Solhybrid

En solhybrid är en kombination av solcell (som genererar elektricitet) och solfångare (som genererar värme). Solfångaren har dels funktionen att alstra värme från solen och dels funktionen att kyla ner solpanelen så att den får högre verkningsgrad.

Värmen från solhybriden leds till en bergvärmepump och överför där sin värmeenergi till berget. Det kylda vattnet leds tillbaka till solhybriden där det kyler ner solcellen igen.

På sommaren, när huset inte behöver värmas upp, värmer solhybriden upp berget. På vintern kan den lagrade värmeenergin återvinnas för uppvärmning av huset. Värmehybriden kan på det sättet utvinna och lagra värmeenergi när den är billig, och återvinna och använda den när det hade kostat mer att köpa elen för att skapa den. Ungefär som ett batteri med andra ord.

En bergvärmepump kombinerad med solhybrid sänker inte temperaturen i berget sett över tid, eftersom värme återförs till berget under sommarhalvåren. En traditionell bergvärmeanläggning kyler successivt ner berget och har till slut gjort det obrukbart för värmeutvinning.


Vänliga hälsningar, Niklas
Välkommen till Smart hem iFokus. 🎈

  • Redigerat 2022-03-21, 13:38 av Niklas
Upp till toppen